Superversion

SUPERVERSION

Jeg har siden 1987 arbejdet med supervision på professionelt plan såvel i offentligt som privat regi.


Jeg tilbyder individuel samt grupperelateret supervision til enkeltpersoner (studerende og færdig uddannede psykoterapeuter), grupper samt sociale institutioner.


Supervision er nødvendig og hensigtsmæssig. Supervision skaber trivsel og højner faglighed kvalitet.


Hos mig arbejder du / I bl.a. med:

  • Skabe nærvær og ansvarlighed - give plads til eftertanke – give plads til forandring.
  • Refleksion – hvad skete der – hvordan gør jeg fremover.
  • Træne empati – arbejde med kombination af faglighed, selvindsigt og empati.
  • Give plads til at udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende.
  • Være tydelig i opgaver og ansvar.
  • Åbne til selvindsigt og respektere egne behov , udfordringer og begrænsninger i arbejdet med andre.
  • At forebygge stress og udbrændthed.
  • Bevare sin unikke personlighed ved at være engageret og åben for udvikling.