Personaletræning

PERSONALETRÆNING

En virksomhed kan sammenlignes med en familie derhen, at det skal være et rart sted at være og der skal være respekt for de roller som hver især har i virksomheden.

 

Det er afgørende for en virksomheds psykiske trivsel, at energien er positiv og at der er plads og respekt for hver enkelt person og den rolle som den enkelte har alene og i fællesskabet.

 

I personaletræning arbejdes der typisk med situationer eller temaer som personalet gerne vil have mere indsigt og færdighed i.

 

Temaerne kan f.eks. være - Hvordan fungerer vi som gruppe?

 

Fælles værdier

Udfordringer til den enkelte / gruppen

Konflikthåndtering

Kollegapleje – positiv opmærksomhed

Stresshåndtering


I teambuilding sættes der fokus på:

Samarbejde og kommunikation

Samt opmærksomhed på hvordan det eksisterende arbejdsfælleskab, kompetencer og ansvar

 

Opgaver kan f.eks. være:

Gruppens ressourcer og gruppens mangel på samme

Roller og fordeling

Skjulte problematikker, konflikter personale imellem /ledelsen


Det er vigtigt, at såvel ledelsen som medarbejdere er åbne og imødekommende samt accepterer risikovillighed til at åbne op til forandring.