Meditationstræning

MEDITATIONSTRÆNING

Et tilbud til alle. Alle kan være med, og alle kan lære at meditere. Én ting er dog en betingelse, og det er, at du er interesseret i at få kontakt med dig selv.

 

Du kan vælge at få meditationstræning alene såvel som en virksomhed / institution / gruppe.

 

Meditation er et fantastisk redskab til at udvikle sin personlighed. Jeg har erfaring og praksis med meditation siden 1985. Dette har været såvel som underviser og som instruktør for privatpersoner og erhvervsliv.

 

Du får redskaber til at håndtere meditationens mangfoldige muligheder og hvor du kan bruge det. F.eks. er det yderst brugbart i f.m. stresshåndtering, angst, personlig udvikling og spirituel praksis.

 

Meditation er en praksis, hvor vi som person arbejder med at finde ro og stilhed i sindet og dermed finde en indre harmoni og balance.

 

Meditationstræning er velegnet til at træne dig i at få indsigt og forståelse for, hvordan tanker kan ”tæmmes”, og dermed kan du få adgang ind i den frie bevidsthed.

 

Du trænes i at identificere dig med dit indre center af ren væren og neutral iagttagelse. Vejen til dette er at arbejde meget intensivt med vejrtrækning. Blive bevidst om dit åndedræt. Pointen ved at træne din vejrtrækning er, at du skabet et stærkere og mere balanceret nervesystem og derved kommer frem til dit naturlige åndedræt.

 

Alle former for fysisk og psykisk træning er bygget op omkring vigtigheden af, hvordan den enkelte bruger og udnytter sit åndedræt.

 

Åndedrættet påvirker alt, hvad du foretager dig. Selv de fineste nervetråde bliver påvirket og dermed alle dine organer, hormonproduktion og ikke mindst – dine tanker.

 

Vi arbejder med centreringsøvelser og visualisering i kombination med bevidst åndedræt.

 

Din vejrtrækning danner bro mellem krop og sind.