Priser

PRISER GÆLDENDE FRA JAN. 2021

Der ydes rabat til Pensionister & StuderendeIndividuel terapi::*

1 time (60 min.)

Kr.    800,-

*

1 ½ tme (90 min.)

Kr.    900,-

*

1 ½  - 2 timer (120 min.)

Kr. 1.000,-

*

Efterfølgende påbegyndt time 

+ Kr. 500,-

Parterapi:*

1 time (60 min.)

Kr.  1.000,-

*

1½ time (90 min)

Kr . 1.500,-

*

Efterfølgernde påbegyndt time 

+ Kr. 500,-

Familieterapi (2 eller flere personer):*

1 time (60 min.)

Kr.  1.000,-

*

1½ time (90 min.)

Kr.  1.500,-

*

Efterfølgende påbegyndt time

+ Kr. 500,-
Samtale + kropsterapi/healing:*

1½ time (90 min)

Kr. 1.000,-

*

2 timer (120 min)

Kr.  1.500,-

Supervision:Individuel Supervision, Enkeltperson

1 time (60 minutter) 

Kr.  1.000,-

*

1½ - 2  timer (90-120 min.)

Kr.  1.500,-

*

Efterfølgende påbegyndt time

+ Kr. 500,-

Individuel supervision, Studerende

1 time (60 min.)

Kr.     800,-

*

1½ time (90 min.)

Kr.     1.000,-
Konsulent honnorar (intern)*

1 time (60 min.)

Kr. 900,-
Konsulent honnorar (ekstern)*

1 time ( 60 min.)

Kr. 900,-

*

Minimum 4 timer

+ kørsel efter statens takst

Afbud:

Senest dagen før kl. 16:00

Kr. 0.-

Afbud op til aftalt tid eller udeblivelse:

Samme dag inden kl. 09:00


Udeblivelse

1/2 honorar af den bestilte konsultation


Hel honnorar af den bestilte konsultation