Foredrag & Kurser

KURSER & FORDRAG

Jeg tilbyder effektive og kortvarige behandlingsforløb for børn, unge og voksne med følelsesmæssige og sociale problemstillinger. Jeg arbejder med en kombination af kognitiv psykoterapi som betyder, at der arbejdes med at få en sund forbindelse mellem følelser, tanker og adfærd samt kropsdynamisk psykoterapi, hvor der medinddrages kropsterapi. Det kan være åndedrætsøvelser, afspændingsøvelser, meditationsøvelser og mindfulness.


Kognitiv psykoterapi også kaldet positiv psykologi er at få en god og sund forbindelse mellem følelser, tanker og adfærd.


Årsag og virkning. Hvordan personligheden opbygges ud fra de livsforhold og oplevelser der har været.


Få forståelse for, hvorfor man reagerer som man gør.


Bryde uhensigtsmæssige livsmønstre og selv tage ansvar og handling for sit eget liv såvel i tanker og sprog som i handlinger. Det følelsesmæssige aspekt i vores adfærd og reaktionsmønster bestemmes i høj grad af, om vi tænker konstruktive eller destruktive tankemønstre.


Vore tankemønstre påvirker såvel de bevidste valg og ligeledes de situationer, hvor vi reagerer uden, at vi tænker over det. Også særligt sensitive mennesker – kaldet HSP *(Højt sensitiv person)kan have stor brug for psykoterapi til at få indsigt og forståelse af den enorme sensivitet denne persongruppe har. Det er en gruppe personer, som det er videnskabeligt bevist, er født med et nervesystem som er mere fintfølgende. Der findes ikke en afklaring af, hvor mange procent der har denne sensivitet. Ca 20% menes at være født særligt sensitive. Denne sensivitet kan være svær at håndtere. (læs Særligt sensitive mennesker).


Voldsomme belastninger f.eks. ved traumatiske oplevelser som alvorlig sygdom, tab af erhvervsevne, dødsfald, skilsmisse, fyring og f.eks. mobning kan udløse alvorlig stress (belastning af hjernen). Er situationen langvarig, påvirker det din evne til at tænke konstruktivt.


Det er meget brugbart at medinddrage forskellige kropsterapier i forløbet som f.eks. afspændingsøvelser, meditation / mindfulness. Ved at bruge teknikkerne i samspil med vores evner og relaterende til den aktuelle situation, opnås der øget fysisk og psykisk bevidsthed.