Mindfulness

MINDFULNESS


    T
ræning og opmærksomhed, tilstedeværelse og nærvær.


Lære at forholde sig åben, og positiv til sig selv og omgivelserne.